НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    Національного університету
  "Києво-Могилянська академія"
Час плинний - Києво-Могилянська академія вічна
Знайти в каталозi видання з фонду бiблiотеки

Довідка

Запитайте бібліотекаря про роботу бібліотеки, її ресурси та послуги.

Доставка документів

Замовте друковані видання чи електронні копії статей, відсутні у нашому фонді.

Загальний бібліотечний фонд (станом на 1.01.2014) становить 1 664 780 прим. / 1 286 667 назв, включно з 911 228 назв. (142 бази даних) електронних видань.

Це серйозна колекція наукової, навчальної, довідкової літератури та періодичних видань, що забезпечують наукову та академічну місію НаУКМА. Бібліотечна колекція повністю представлена в електронному каталозі.

 © 2011-2015, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"